Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Rekrutacja - ważne!

1 kwietnia 2020

Szanowni Rodzice, zgodnie z zarządzeniem nr 6/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 23 stycznia 2020 roku rodzice dzieci zakwalifikowanych do naszej szkoły podczas rekrutacji (wszystkie wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie), zobowiązani są do dnia 15 kwietnia br potwierdzić pisemnie wolę przyjęcia dziecka (oświadczenie woli - pdf), które następnie należy przesłać drogą elektroniczną na adres spkozielec@dobrcz.pl.

Z uwagi na obecną sytuację, w wyjątkowych przypadkach dopuszczamy możliwość przesłania zdjęcia na telefon +48 727 008 709.

Z życzeniami zdrowia

Agnieszka Senska-Szala
dyrektor szkoły

Zarządzenie Nr 19/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ligi Kobiet Polskich w Kozielcu z dnia 27 marca 2020 roku

30 marca 2020

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć.

30 marca 2020

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie,

w niecodziennej sytuacji wszyscy musimy przyjąć większą odpowiedzialność.  W naszej szkole E-dziennik stał się podstawą komunikacji nauczycieli z uczniami i rodzicami. Posługujemy się również aplikacjami: Messenger, Skype, WhatsApp. W pracy on-line korzystamy z dostępnych w domach podręczników i zeszytów ćwiczeń. Ponadto stosujemy: filmy instruktażowe, filmy dokumentalne, portale edukacyjnych,  materiały edukacyjne oferowane przez portal epodręczniki.pl i youtube.com oraz portale sprawdzające wiedze i umiejętności uczniów np. test portal.pl.
Najwięcej troski okazujemy uczniom najstarszej klasy ze względu na egzamin ósmoklasisty. Oni pracują wideo on-line, rozwiązują zadania z CKE (szybka powtórka przed egzaminem), pracują z e-podręcznikami, z ćwiczeniami z wykorzystaniem filmu instruktażowego, lekcji online prezentowanych przez kujawsko-pomorską e-szkołę, poprzez portale powtorkomat.pl i quizzlet. Obiecuję, że wspólnie z nauczycielami dołożę wszelkich starań, by nauka zdalna była dla uczniów przyjemnością i nowym doświadczeniem, a Państwu Rodzicom, nie przysparzała dodatkowej pracy.

Poniżej znajdują się linki przydatne w pracy zdalnej:
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Życzę zdrowia

Agnieszka Senska-Szala

                                                                                     dyrektor szkoły

Próbny egzamin ósmoklasisty.

29 marca 2020
Przejdź do - Próbny egzamin ósmoklasisty.

Szanowni Rodzice, drodzy ósmoklasiści!

30 marca do 1 kwietnia Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią wszystkim zainteresowanym szkołom materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Więcej informacji 

https://www.gov.pl/web/edukacja/probny-egzamin-osmoklasisty

Zarządzenie Nr 18/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ligi Kobiet Polskich w Kozielcu z dnia 27 marca 2020 roku.

29 marca 2020

Świetlica szkolna na Facebooku.

27 marca 2020

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę Świetlicy szkolnej na Facebooku. Znajdziecie nas wpisując w wyszukiwarkę: Świetlica szkolna w Kozielcu
Na profilu naszej Świetlicy zamieszczamy propozycje zabaw, gier, prac plastycznych oraz piosenek. Naszym celem jest pobudzić Waszą wyobraźnię, zająć Wasze głowy czymś miłym, dać powody by się zrelaksować i pośmiać się wspólnie z cała rodziną. 

Edukacji dla bezpieczeństwa.

24 marca 2020

W ramach zadania z  Edukacji dla bezpieczeństwa nasi uczniowie tworzą plakaty, w których informują, jak dbać o siebie w czasie epidemii!

Rekrutacja.

23 marca 2020

Szanowni Rodzice,
dyrektor Szkoły Podstawowej w Kozielcu informuje, iż wszystkie dzieci zgłoszone do rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 zostały przyjęte zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Posiadamy jeszcze wolne miejsca w klasie I, Oddziale Przedszkolnym i Punkcie Przedszkolnym, a także w klasie IV - lingwistycznej.
Życzę zdrowia Agnieszka Senska-Szala

Porady psychologa i pedagoga.

23 marca 2020

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie! Informujemy, że można korzystać ze wsparcia i porad psychologa szkolnego pani Alicji Ardyn oraz pedagoga szkolnego - pani Agnieszki Senskiej-Szali (tel. 727 008 709). Możliwość umówienia się na rozmowę telefoniczną po wcześniejszym kontakcie poprzez dziennik Librus.

Zachęcamy do kontaktu i konsultacji.

Ważna informacja! Nauczanie zdalne.

22 marca 2020

Szanowni Rodzice,
dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z Rozporządzeniami MEN z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  i zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświatyw związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoły pozostaną zamknięte do 10 kwietnia 2020 roku. Wzorem minionego tygodnia, w tym czasie uczniowie będą nauczani na odległość. Nauczyciele poinformują Państwa w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza i postępy w nauce dziecka oraz tryb konsultacji Państwa z prowadzącym zajęcia.

W razie pytań, jestem do Państwa dyspozycji w godzinach pracy szkoły pod numerem telefonu727 008 709 lub E-mail: a.senska-szala@dobrcz.pl

Życzę zdrowia Agnieszka Senska-Szala

Informacje ze strony gminy!

19 marca 2020

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021.

13 marca 2020
Rekrutacja!!!
Informujemy, że termin rekrutacji nie uległ zmianie (2.03-20.03). Dokumenty prosimy pobierać ze strony internetowej szkoły http://spkozielec.gminadobrcz.pl i składać je osobiście w sekretariacie szkoły, drogą e-mail spkozielec@dobrcz.pl w postaci skanu lub zdjęcia lub za pośrednictwem poczty na adres Szkoła Podstawowa w Kozielcu, Kozielec 24, 86-022 Dobrcz.
Rekrutacja prowadzona jest do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej i klasy czwartej o profilu językowym. Obecnie do klasy czwartej zapisanych jest 11 uczniów.
Zapraszamy!

List Ministrstwa Edukacji Narodowej.

12 marca 2020

Warszawa, 11 marca 2020roku

 Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 Od 12do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświatyzostaje czasowo ograniczone.Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie,któreczasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 Rodzicu,

 ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 Uczniu,

 pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole.Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

  Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

 Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

 Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

 

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualnąpodstawą programową materiałów edukacyjnych.

 Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Informacja!

11 marca 2020

Dyrektor szkoły informuje, że 12 i 13 marca  dowozy będą odbywały się bez zmian, natomiast będzie tylko jeden odwóz o godzinie 13.00.

Pilne!

11 marca 2020
Informujemy, że od jutra tj. 12.03.2020r. w szkole nie będzie obiadów. Dzieci, które przybędą na zajęcia opiekuńcze otrzymają herbatę.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie bal karnawałowy

  bal karnawałowy

 • Powiększ zdjęcie bal karnawałowy

  bal karnawałowy

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-08-17
Data publikacji:2015-08-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:39071