Wykaz zajęć dodatkowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

ZAJĘCIA DODATKOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LIGI KOBIET POLSKICH W KOZIELCU

PROWADZĄCY

RODZAJ ZAJĘĆ

DLA KLAS

Alicja Ardyn

-Koło przyrodnicze

-Spotkania z psychologiem

PP-IV

wszystkie

Patrycja Boniak

-Kółko języka angielskiego

-Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

-Zajęcia terapeutyczne

I

IV i V

PP

Edyta Bukowska

-Zbiórki gromady zuchowej

-Zajęcia otwarte metodą „Ruchu rozwijającego” Weroniki Sherborne

-Zajęcia rewalidacyjne

-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

I – III

I

I

PP

Kamila Guryn

-Zbiórki gromady zuchowej

-Koło polonistyczne „Rozumiem, co czytam”

I – III

Dorota Kwiatkowska

-Papieroplastyka

I – III

Sławomir Maćkowski

-Koło szachowe

-UKS

IV – VIII

I-III i IV-VIII

Aleksandra Arndt

-Koło języka niemieckiego – „Niemiecki śpiewająco”

-Zajęcia terapeutyczne

-Zajęcia muzykoterapeutyczne

IV – VII

I – III

OP - III

Marta Ożóg

-Zbiórki gromady zuchowej

-Rodzinne warsztaty plastyczne

I – III

 

Agnieszka Cielepak

-Zajęcia otwarte metodą „Ruchu rozwijającego’ Weroniki Sherborne

-Sensoplastyka

OP

OP

Jarosław Różański

-Zajęcia rozwijające z matematyki

-Zajęcia uzupełniające z matematyki

-Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

-Harcerze

VIII

V i VI

VII i VIII

IV - VIII

Sławomir Szudrowicz

-Nauka gry na gitarze

IV – VIII

Beata Trzebuchowska

-Zajęcia przygotowujące do egzaminu w kl.VIII

VIII

Jolanta Waszak

-zajęcia przygotowujące do egzaminu w kl.VIII

VIII

Karolina Wójcik

-Koło języka angielskiego przygotowujące do konkursu KO

-English Rama Club

-Koło języka angielskiego „Friends”

VII – VIII

III

II

Agnieszka Poliwodzińska

-Rodzinne warsztaty plastyczne

-Koło przyrodnicze

PP

PP-IV

Karolina Dolicher

-Zajęcia techniczne – ręczne – recykling

-Zajęcia rewalidacyjne

I - IV

IV

Karolina Szrajda-Góra

-Koło plastyczne

I – III

Katarzyna Gościk

-Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze- język polski

-Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze –matematyka

III

III

Paulina Kowalikowska

-Koło języka hiszpańskiego

VII

Aleksandra Pachnik

-Zajęcia rewalidacyjne

0

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-10-18
Data publikacji:2021-10-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Jarosław Różański
Liczba odwiedzin:681