Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Dyżury w Punktach Przedszkolnych.

16 lipca 2020

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że w dniach od 1 sierpnia do 31 sierpnia br. Samorządowe Przedszkole w Borównie będzie nieczynne. Jednocześnie wychodząc naprzeciw rodzicom w szkołach zostają uruchomione Punkty Przedszkolne wg. poniższego harmonogramu:

Termin otwarcia placówki

Nazwa placówki

Adres placówki

03.08.2020-07.08.2020

Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych

Strzelce Górne ul. Szkolna 6

10.08.2020-21.08.2020

Szkoła Podstawowa w Wudzynie

Wudzyn ul. Zamkowa 12

24.08.2020-31.08.2020

Szkołą podstawowa w Kozielcu

Kozielec 24

 
Punkty Przedszkolne pełnią dyżur w godzinach od 8.00 do 13.00 .

Z oferty mogą korzystać również dzieci z Przedszkola Samorządowego w Borównie.

Andrzej Berdych

Wójt Gminy Dobrcz

 

TABELA DYŻURÓW NAUCZYCIELI

W PUNKTACH PRZEDSZKOLNYCH I ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH NA TERENIE GMINY DOBRCZ

W ROKU 2020 W OKRESIE FERII ZIMOWYCH I WAKACJI LETNICH

 

ZS W BORÓWNIE

SP W DOBRCZU

SP W KOTOMIERZU

SP W KOZIELCU

SP W STRZELCACH GÓRNYCH

SP W WUDZYNIE

27.01-18.01

 

 

X

 

 

 

03.02-07.02

 

 

X

 

 

 

29.06-03.07

 

X

 

 

 

 

06.07-10.07

 

X

 

 

 

 

13.07-17.07

 

 

 

 

 

 

20.07-24.07

 

 

 

 

 

 

27.07-31.07

 

 

 

 

X

 

03.08-07.08

 

 

 

 

X

 

10.08-14.08

 

 

 

 

 

X

17.08-21.08

 

 

 

 

 

X

24.08-28.08

 

 

 

X

 

 

31.08

 

 

 

X

 

 

Czytaj więcej o: Dyżury w Punktach Przedszkolnych.

Wyprawka punktu przedszkolnego na rok 2020/2021.

9 lipca 2020

Wyprawka punktu przedszkolnego

na rok 2020/2021

 

 • 1 ryza papieru  ksero
 • Zeszyt do korespondencji
 • Blok rysunkowy A4 kolorowy 2szt.
 • Blok techniczny A4 biały 2szt.
 • Blok techniczny A4 kolorowy 2szt.
 • Wycinanki
 • Teczka z gumką 2szt.
 • Farby plakatowe
 • Fartuszek do malowania
 • Plastelina miękka , najlepiej Astra (min. 12 kolorów) format A4
 • Kredki ołówkowe grube
 • Kredki  bambino
 • Kredki świecowe
 • Pastele
 • Flamastry 1op.
 • Gumka do ścierania
 • Duży klej w sztyfcie 2szt.
 • Klej magic w tubce 1szt.
 • 2 kolorowanki
 • Pędzelki gruby i cienki
 • Nożyczki zaokrąglone
 • Temperówka
 • Ołówek
 • Ubranie na przebranie w worku ( podpisane)
 • Kapcie + worek
 • Krepa 8 kolorów
 • Kalka 5 szt.
 • 2 arkusze papieru szarego
 • 2 opakowania chusteczek higienicznych
 • 2op. chusteczek nawilżanych
 • 2 rolki ręcznika papierowego
 • Koperty 10 szt.

 

Czytaj więcej o: Wyprawka punktu przedszkolnego na rok 2020/2021.

Wyprawka oddział przedszkolny 2020-2021

2 lipca 2020

Wyprawka oddział przedszkolny 2020-2021

 

 • Ryza papieru ksero                                                     
 • Blok techniczny  
 • Blok rysunkowy
 • Blok z kolorowymi kartkami                                                                                             
 • Klej Magic  2 sztuki                                                  
 • Plastelina   Astra                                                           
 • Farby plakatowe                                                            
 • Kubek na wodę    
 • Pędzle   2 sztuki cienki i grubszy                                                      
 • Nożyczki  zaokrąglone                    
 • Kredki ołówkowe grube                             
 • Kredki świecowe  Bambino           
 • Pastele                
 • Ołówek miękki 2 sztuki
 • Temperówka
 • Gumka
 • Patyczki do przeliczania
 • Kolorowanki 2  ( dowolne)                            
 • Koperty małe 20 sztuk                 
 • Bibuła kolorowa                           
 • Krepa kolorowa
 • Wycinanki
 • Zeszyt w kratkę 30 kartkowy       
 • Dwie teczki wiązane A4
 • Zeszyt w szerokie linie 16 kartkowy
 • Obuwie na zmianę w woreczku                                                 
 • Ręcznik papierowy  dwie rolki     
 • Strój gimnastyczny  w woreczku                                                
 • Strój na przebranie
 • Fartuszek do malowania
 • Kalosze
 • Płaszcz przeciwdeszczowy
 • parasol
 • Chusteczki higieniczne w kartoniku   

Proszę o podpisanie wszystkich elementów wyprawki. Pozdrawiam

 

Wychowawca Agnieszka Poliwodzińska

 

 

Czytaj więcej o: Wyprawka oddział przedszkolny 2020-2021

List Wójta Gminy Dobrcz Andrzeja Berdycha z okazji zakończenia roku szkolnego.

1 lipca 2020

Życzenia na zakończenie roku szkolnego.

26 czerwca 2020

INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW

12 czerwca 2020

INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW

(przed egzaminem)

1.Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,  z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4.Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

5.Na egzaminie każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których uczniowie nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów między sobą.

6.Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

7.Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

8.Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

9.Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust  i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez uczniów. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

10.Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 • wychodzi do toalety,
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

11.Zarówno uczniowie, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku uczniów) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).

12.Uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać
z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

13.Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

14.Uczeń może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu uczniowie nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

Czytaj więcej o: INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW

Procedura zdawania książek, odbierania rzeczy z szafek i zdawania kluczyków do szafek.

11 czerwca 2020

Zwrot książek, odbiór rzeczy oraz zdawanie kluczyków do szafek odbywać się będzie w dniach 23- 25 czerwca w Szkole Podstawowej w Kozielcu. Osoby dokonujące zwrotów muszą mieć założoną maseczkę. Osoby wchodzące do szkoły zdezynfekują ręce. Komplet podręczników zwracający umieści w torbie foliowej, którą otrzyma na miejscu.


Harmonogram zwrotów:
23 czerwca
9:00- 11:00 klasa 7
11:15-13:30 klasa 8


24 czerwca
8:30- 9:40 klasa 4
9:50-12:00- klasa 5
12:10-14:10- klasa 6


25 czerwca
8:30- 9:50 klasa I
10:00-11:20 klasa II
11:30-13:20 klasa III

Czytaj więcej o: Procedura zdawania książek, odbierania rzeczy z szafek i zdawania kluczyków do szafek.

Zakończenie roku szkolnego.

10 czerwca 2020

Zapraszamy po odbiór świadectw 26 czerwca według harmonogramu:


1. 10:00- klasa 8 – wejście główne, sala gimnastyczna
10:00- klasa 7- wejście przez taras, sala nr 2


2. 10:20 – klasa 6- wejście główne, sala gimnastyczna
10: 20 – klasa 5 wejście przez taras, sala nr 3


3. 10:40- klasa 4 wejście przez taras, sala nr 2
10:40- klasa 3 wejście główne, sala gimnastyczna


4. 11:00- klasa 2 wejście główne, sala gimnastyczna
11:00- klasa 1 wejście przez taras, sala nr 3


Każdy uczeń (rodzic/ opiekun prawny) odbierający świadectwo jest zobowiązany mieć ubraną maseczkę i na wejściu do szkoły zdezynfekować ręce.

Czytaj więcej o: Zakończenie roku szkolnego.

Zarządzenie Nr 26/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kozielcu.

7 czerwca 2020

Komunika Wójta Gminy Dobrcz o dalszym ograniczeniu funkcjonowania placówek do dnia 26 czerwca br

7 czerwca 2020

     Z uwagi na przedłużenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej czasowego ograniczenia w nauczaniu stacjonarnym mającego na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie  COVI-19 działając jako organ prowadzący wraz z dyrektorami placówek edukacyjnych po wnikliwym rozważaniu możliwości uruchomienia od 8 czerwca instytucji oświaty oraz po informacjach o pojawieniu się na terenie powiatu nowych ognisk zakażenia podjąłem decyzję o dalszym ograniczeniu funkcjonowania placówek do dnia 26 czerwca br.  
     Żłobek Gminny „Kraina Bobasa” i przedszkole Samorządowe w Borównie pozostaną zamknięte do 30 czerwca br.
     Zajęcia dydaktyczne oraz konsultacje dla uczniów nadal będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  W sprawie funkcjonowania żłobka i przedszkola w okresie letnim będziecie informowani Państwo na bieżąco.

                                                                                                       Wójt Gminy Dobrcz
                                                                                                          Andrzej Berdych

Czytaj więcej o: Komunika Wójta Gminy Dobrcz o dalszym ograniczeniu funkcjonowania placówek do dnia 26 czerwca br

Zarządzenie Nr 23/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kozielcu.

22 maja 2020

Konunikat Wójta Gminy Dobrcz o ograniczeniu funkcjonowania placówek do dnia 7 czerwca br.

22 maja 2020

      Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVid-19 informuję, że działając jako organ prowadzący wraz z dyrektorami placówek oświatowych, po wnikliwym rozważeniu możliwości uruchomienia w dniu 25 maja placówek oświatowych i żłobka  podjąłem decyzję o dalszym ograniczeniu funkcjonowania placówek do dnia 7 czerwca br.

    Zajęcia dydaktyczne oraz konsultacje dla uczniów nadal będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

    O dalszych działaniach, będziemy informować Państwa na bieżąco.

                                                                                                              Z poważaniem
                                                                                                        Wójt Gminy Dobrcz
 
                                                                                                            Andrzej Berdych

Czytaj więcej o: Konunikat Wójta Gminy Dobrcz o ograniczeniu funkcjonowania placówek do dnia 7 czerwca br.

Zasady wypożyczania sprzętu z projektu „Zdalna szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska

17 maja 2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ligi Kobiet Polskich w Kozielcu informuje, że szkoła otrzymała sześć nowych laptopów na wypożyczenie dla uczniów. Laptopy przekazał osobiście pan Andrzej Berdych Wójt Gminy Dobrcz. Poniżej znajdą Państwo zasady wypożyczania i wniosek.

Zasady wypożyczania sprzętu z projektu „Zdalna szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska.

Wniosek o wypożyczenie.

Czytaj więcej o: Zasady wypożyczania sprzętu z projektu „Zdalna szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska

Zarządzenie nr 22/2019/2020 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Punkcie i Oddziale Przedszkolnym.

5 maja 2020

Kształcenie na odległość przedłużone do 24 maja br. Nowe terminy egzaminów

25 kwietnia 2020