Zajęcia rozwijajace zdolności matematyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zajęcia rozwijające zdolności matematyczne uczniów

1 października 2015

1.    Wstęp

Matematyka jest jednym z najważniejszych przedmiotów nauczania w szkole. Stymuluje rozwój intelektualny uczniów.

Uzdolnienia i zainteresowania uczniów należy rozwijać już od najmłodszych lat. W każdej klasie są uczniowie interesujący się matematyką, pragnący poszerzać swoje wiadomości i umiejętności.

Udział w zajęciach rozwijających umiejętności matematyczne stwarza uczniom warunki rozwoju i doskonalenie swoich umiejętności.

Praca z uczniem zdolnym przynosi korzyści nie tylko uczniowi, wiele w tym zakresie zyskują też nauczyciele. Widząc, jak ich zdolni uczniowie z entuzjazmem angażują się w różne ponadprogramowe zadania, biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych, olimpiadach i konkursach, sami stają się bardziej wymagający wobec siebie, poszukują ciągle nowych rozwiązań dydaktycznych.

2. Cele ogólne programu

- rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych,

- wyrobienie nawyku obserwacji, eksperymentowania, samodzielnego poszukiwania i zdobywania informacji,

- doskonalenie zdobytych umiejętności w rozwiązywaniu problemów matematycznych i nabywanie nowych umiejętności, 

- przyswojenie podstawowych pojęć i umiejętności matematycznych znajdujących zastosowanie w najprostszych sytuacjach praktycznych,

- opanowanie sprawnego wykonywania obliczeń na liczbach naturalnych,

- opanowanie umiejętności wykorzystania najprostszych pojęć geometrii w sytuacjach praktycznych, rozwój wyobraźni przestrzennej.

3. Cele szczegółowe programu

- rozwijanie uzdolnień,

- uczenie logicznego myślenia,

- aktywizowanie ucznia, zachęcanie do przejawiania inicjatyw i realizowania własnych pomysłów,

- wdrażanie do rozwiązywania problemów praktycznych,

 - przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych,

- rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych nietypowych rozwiązań,

- uczenie uważnego analizowania treści zadań.

4. Metody pracy

- podająca: pogadanka, wykład, praca z tekstem, pokaz, film, animacja komputerowa,

- eksponująca: wykonywanie zadań w grupach, zawody matematyczne, referaty uczniów,

- problemowa: rozwiązywanie zadań o różnym stopniu trudności,

- aktywizująca: gry dydaktyczne, dyskusje,

- programowana: z użyciem komputerowych programów dydaktycznych.

5. Formy pracy

- opieka nad pracownią matematyczną,

- opieka nad tablicą z gazetką o tematyce matematycznej,

- rozwiązywanie zagadek matematycznych, logicznych i rysunkowych, krzyżówek, itd.,

- sporządzanie pomocy naukowych.

6. Środki dydaktyczne

- przygotowane przez nauczyciela pomoce do zajęć,

- encyklopedie matematyczne,

- komputer, rzutnik,

- programy komputerowe,

- strony internetowe,

- książki matematyczne, zbiory zadań,

- plansze, krzyżówki,

- łamigłówki matematyczne (druciane i drewniane),

- gry matematyczne i logiczne.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-08-17
Data publikacji:2015-08-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Jarosław Różański
Liczba odwiedzin:15087