Jesteś tutaj: Start / Projekty unijne

Projekty unijne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Otwieramy się na świat. Nowoczesna edukacja w gminie Dobrcz

30 października 2018

Projektem objęte są zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, chemii, biologii i przyrody. Zajęcia realizowane przez nauczycieli naszej szkoły odbywają się zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią. W ramach projektu otrzymaliśmy pomoce dydaktyczne. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.

Mobilna pracownia dydaktyczna PASCO

19 kwietnia 2019

Projekt na etapie podpisywania umowy z CEN w Bydgoszczy.

Aktywna tablica

30 października 2018

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektu nasza szkoła pozyskała dwie nowe tablice interaktywne co pozytywnie wpłyneło na proces uczenia się.

Harcownia.

19 kwietnia 2019

Projekt realizowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego, przy współpracy ZHP. Są to zajęcia prowadzone dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym metodyką harcerską. . Zajęcia wspierające uczniów, które mają na celu podnoszenie ich kompetencji kluczowych

Mali odkrywcy na tropie nauki

30 października 2018

Beneficjentem projektu jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Projekt realizowany jest z poparciem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Celem projektu jest rozbudzenie kreatywności i innowacyjności, zainteresowania nauką i techniką wśród uczniów szkół podstawowych oraz pokazanie uczniom, że nauka jest fascynująca. Cel ten zamierza się osiągnąć poprzez realizację warsztatów w laboratoriach UTP, zajęć realizowanych przez nauczycieli akademickich w szkołach podstawowych regionu oraz wakacyjnych Letnich Szkół Kreatywności jako aktywnej formy aktywności dla dzieci z terenów wiejskich. Projektem będą objęte zagadnienia z zakresu techniki, fizyki, przyrody i chemii z uwzględnieniem aspektów społecznych i środowiskowych.

Kujawsko-Pomorska Platforma EDUPOLIS.

19 kwietnia 2019

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „e-Usługi e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych w województwa kujawsko-pomorskiego”. Platforma służy do tworzenia autorskich lekcji na podstawie zasobów zamieszczonych na KPPE. W jej skład wchodzi kilkanaście modułów, które zapewniają dostęp nie tylko do materiałów dydaktycznych, ale także narzędzi i aplikacji ułatwiających organizację pracy uczniów i nauczycieli.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-10-30
Data publikacji:2018-10-30
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Jarosław Różański
Liczba odwiedzin:3924