Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Informacja.

19 kwietnia 2020

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 7 i 8 do udziału w zajęciach online organizowanych przez studentów ponad 20 uczelni, głównie Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Mamy trzy główne cele:
1. Częściowe odciążenie nauczycieli w prowadzeniu zajęć zdalnych.
2. Zainspirowanie młodzieży do szerszego poznania i lepszego zrozumienia przedmiotów ścisłych.
3. Efektywne wykorzystanie w trakcie epidemii czasu uczniów – przyszłych studentów.
W 2017 roku na bazie najlepszych światowych rozwiązań, po wielu latach przygotowań, w oparciu o doświadczenie i infrastrukturę Politechniki Warszawskiej powstał portal POLinfo.eu oferujący uczniom zajęcia z przedmiotów politechnicznych przez Internet. 11 marca 2020r. po ogłoszeniu tymczasowego zamknięcia szkół postanowiliśmy pomóc wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom w zdalnej edukacji przedmiotów ścisłych. W tym celu zmodyfikowaliśmy nasz portal, aby był przystosowany do nauki w wariancie „Zostań w domu”.
11 marca 2020r na POLinfo.eu znajdowało się ponad 6.000 materiałów oraz linków do materiałów z chemii, fizyki, informatyki i matematyki.
Obecnie trwa rekrutacja na zajęcia online w dniach 20-26 kwietnia 2020r.
Szczegóły na stronie www.polinfo.eu.

Czytaj więcej o: Informacja.

Ochrona danych osobowych.

7 kwietnia 2020

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję że: Administratorem przetwarzanych  danych osobowych  jest: Szkoła Podstawowa im. Ligi Kobiet Polskich w Kozielcu, 86-022 Dobrcz, Kozielec 24, reprezentowana przez Dyrektora Agnieszkę Senską-Szala.
Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie: www.spkozielec.gminadobrcz.pl w zakładce "Ważne dokumenty".

Czytaj więcej o: Ochrona danych osobowych.

Rekrutacja - ważne!

1 kwietnia 2020

Szanowni Rodzice, zgodnie z zarządzeniem nr 6/2020 Wójta Gminy Dobrcz z dnia 23 stycznia 2020 roku rodzice dzieci zakwalifikowanych do naszej szkoły podczas rekrutacji (wszystkie wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie), zobowiązani są do dnia 15 kwietnia br potwierdzić pisemnie wolę przyjęcia dziecka (oświadczenie woli - pdf), które następnie należy przesłać drogą elektroniczną na adres spkozielec@dobrcz.pl.

Z uwagi na obecną sytuację, w wyjątkowych przypadkach dopuszczamy możliwość przesłania zdjęcia na telefon +48 727 008 709.

Z życzeniami zdrowia

Agnieszka Senska-Szala
dyrektor szkoły

Czytaj więcej o: Rekrutacja - ważne!

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć.

30 marca 2020

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie,

w niecodziennej sytuacji wszyscy musimy przyjąć większą odpowiedzialność.  W naszej szkole E-dziennik stał się podstawą komunikacji nauczycieli z uczniami i rodzicami. Posługujemy się również aplikacjami: Messenger, Skype, WhatsApp. W pracy on-line korzystamy z dostępnych w domach podręczników i zeszytów ćwiczeń. Ponadto stosujemy: filmy instruktażowe, filmy dokumentalne, portale edukacyjnych,  materiały edukacyjne oferowane przez portal epodręczniki.pl i youtube.com oraz portale sprawdzające wiedze i umiejętności uczniów np. test portal.pl.
Najwięcej troski okazujemy uczniom najstarszej klasy ze względu na egzamin ósmoklasisty. Oni pracują wideo on-line, rozwiązują zadania z CKE (szybka powtórka przed egzaminem), pracują z e-podręcznikami, z ćwiczeniami z wykorzystaniem filmu instruktażowego, lekcji online prezentowanych przez kujawsko-pomorską e-szkołę, poprzez portale powtorkomat.pl i quizzlet. Obiecuję, że wspólnie z nauczycielami dołożę wszelkich starań, by nauka zdalna była dla uczniów przyjemnością i nowym doświadczeniem, a Państwu Rodzicom, nie przysparzała dodatkowej pracy.

Poniżej znajdują się linki przydatne w pracy zdalnej:
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Życzę zdrowia

Agnieszka Senska-Szala

                                                                                     dyrektor szkoły

Czytaj więcej o: Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć.

Zarządzenie Nr 19/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ligi Kobiet Polskich w Kozielcu z dnia 27 marca 2020 roku

30 marca 2020

Zarządzenie Nr 18/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ligi Kobiet Polskich w Kozielcu z dnia 27 marca 2020 roku.

29 marca 2020

Próbny egzamin ósmoklasisty.

29 marca 2020
Powiększ zdjęcie

Szanowni Rodzice, drodzy ósmoklasiści!

30 marca do 1 kwietnia Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne udostępnią wszystkim zainteresowanym szkołom materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Więcej informacji 

https://www.gov.pl/web/edukacja/probny-egzamin-osmoklasisty

Czytaj więcej o: Próbny egzamin ósmoklasisty.

Świetlica szkolna na Facebooku.

27 marca 2020

Serdecznie zapraszamy na naszą stronę Świetlicy szkolnej na Facebooku. Znajdziecie nas wpisując w wyszukiwarkę: Świetlica szkolna w Kozielcu
Na profilu naszej Świetlicy zamieszczamy propozycje zabaw, gier, prac plastycznych oraz piosenek. Naszym celem jest pobudzić Waszą wyobraźnię, zająć Wasze głowy czymś miłym, dać powody by się zrelaksować i pośmiać się wspólnie z cała rodziną. 

Czytaj więcej o: Świetlica szkolna na Facebooku.

Edukacji dla bezpieczeństwa.

24 marca 2020

W ramach zadania z  Edukacji dla bezpieczeństwa nasi uczniowie tworzą plakaty, w których informują, jak dbać o siebie w czasie epidemii!

Czytaj więcej o: Edukacji dla bezpieczeństwa.

Porady psychologa i pedagoga.

23 marca 2020

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie! Informujemy, że można korzystać ze wsparcia i porad psychologa szkolnego pani Alicji Ardyn oraz pedagoga szkolnego - pani Agnieszki Senskiej-Szali (tel. 727 008 709). Możliwość umówienia się na rozmowę telefoniczną po wcześniejszym kontakcie poprzez dziennik Librus.

Zachęcamy do kontaktu i konsultacji.

Czytaj więcej o: Porady psychologa i pedagoga.

Rekrutacja.

23 marca 2020

Szanowni Rodzice,
dyrektor Szkoły Podstawowej w Kozielcu informuje, iż wszystkie dzieci zgłoszone do rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 zostały przyjęte zgodnie z Państwa oczekiwaniami. Posiadamy jeszcze wolne miejsca w klasie I, Oddziale Przedszkolnym i Punkcie Przedszkolnym, a także w klasie IV - lingwistycznej.
Życzę zdrowia Agnieszka Senska-Szala

Czytaj więcej o: Rekrutacja.

Ważna informacja! Nauczanie zdalne.

22 marca 2020

Szanowni Rodzice,
dyrektor szkoły informuje, że zgodnie z Rozporządzeniami MEN z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  i zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświatyw związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoły pozostaną zamknięte do 10 kwietnia 2020 roku. Wzorem minionego tygodnia, w tym czasie uczniowie będą nauczani na odległość. Nauczyciele poinformują Państwa w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza i postępy w nauce dziecka oraz tryb konsultacji Państwa z prowadzącym zajęcia.

W razie pytań, jestem do Państwa dyspozycji w godzinach pracy szkoły pod numerem telefonu727 008 709 lub E-mail: a.senska-szala@dobrcz.pl

Życzę zdrowia Agnieszka Senska-Szala

Czytaj więcej o: Ważna informacja! Nauczanie zdalne.

Informacje ze strony gminy!

19 marca 2020

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021.

13 marca 2020
Rekrutacja!!!
Informujemy, że termin rekrutacji nie uległ zmianie (2.03-20.03). Dokumenty prosimy pobierać ze strony internetowej szkoły http://spkozielec.gminadobrcz.pl i składać je osobiście w sekretariacie szkoły, drogą e-mail spkozielec@dobrcz.pl w postaci skanu lub zdjęcia lub za pośrednictwem poczty na adres Szkoła Podstawowa w Kozielcu, Kozielec 24, 86-022 Dobrcz.
Rekrutacja prowadzona jest do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego, klasy pierwszej i klasy czwartej o profilu językowym. Obecnie do klasy czwartej zapisanych jest 11 uczniów.
Zapraszamy!
Czytaj więcej o: Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021.

12 marca 2020